• Nr konta: 04 8566 0003 0112 7476 5000 0001
  • KRS: 0000383285
  • REGON: 320992732
obraz HD

Zarząd


Prezes

Halina Pytlik

Wiceprezes

Urszula Jarzębska

...............................................................

RadaFundacji


Przewodnicząca

Marzenna Zawada

Wiceprzewodnicząca

Aleksandra Kupracz

...............................................................